Gmina Radecznica

  ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546  

Radecznica, 08.09.2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, iż w postępowaniu prowadzonym w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości netto nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w miejscowości Podborcze, odcinek o dł. 170 mb, szer. 3,0, działka nr ewid. 177.

1. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Oferowana cena brutto w zł

1

Zakład Budowlano-Transportowy „DROGMOST” Spóła z o.o.,

Mokre 24D, 22-400 Zamość

61 782,81

2

P.R.B. „BUDREX” Mieczysław Smarkala i Wspólnicy S.J. Gorajec-Zagroble 4b, 22-463 Radecznica

45 152,46

3

GEO-SERVIS Sylwester Radomski,

22-304 Siennica Różana 198

58 301,58

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „BRUNPOL”, Krupe 157, 22-302 Siennica Nadolna

69 108,89

2. Wybrana została oferta złożona przez: 

    P.R.B. „BUDREX” Mieczysław Smarkala i Wspólnicy S.J. Gorajec-Zagroble 4b,
    22-463 Radecznica

3. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

4. W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

WÓJT GMINY   

/-/ Marian Szuper

logo2
1165634

Szukaj