Radecznica, 26.08.2020 r.

           Gmina Radecznica     

  ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

 ZD.271.12.4.2020

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018. poz. 1986) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Remont dróg na terenie Gminy Radecznica”

1. Wybrana została oferta złożona przez:

Skup Włókna Handel Usługi Bulak Grażyna, Deszkowice pierwsze 148, 22-448 Sułów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

L.p.

nazwa i adres Wykonawcy

przyznana punktacja

kryterium ceny

kryterium okres gwarancji

łącznie

1

Zakład Budowlano-Transportowy „Drogmost” Spółka z o.o., Mokre 24D, 22-400 Zamość

44,65

40,00

84,65

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe „Prima-Bud” Andrzej Sobczyk, ul. Wiśniowa 5A,
27-600 Sandomierz

56,28

40,00

96,28

3

Mirosław Małecki,
Kosarzew Dolny-Kolonia 4, 23-100 Bychawa

26,75

40,00

66,75

4

Budownictwo Drogowe Piotr Groszek,

Majdan Obleszcze 4, 23-225 Szastarka

58,28

40,00

98,28

5

Skup Włókna Handel Usługi Bulak Grażyna, Deszkowice pierwsze 148, 22-448 Sułów

60,00

40,00

100

6

Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe „Mawex” Ewa Matwiejczuk, ul. Rydla 21, 22-400 Zamość

55,16

40,00

95,16

7

Usługi Budowlano-Drogowe „Zambruk” Zenon Kokoszka, Płoskie 63”J”, 22-400 Zamość

28,60

40,00

68,60

3. W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

4. W postępowaniu nie wykluczona żadnego Wykonawcy.

 

   WÓJT GMINY   

/-/ Marian Szuper

logo2
1477800

Szukaj