Informuje się mieszkańców, że od wpłat podatków i opłat (m.in. podatek rolny, podatek leśny, opłata za dostawę wody i odbiór ścieków, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) dokonywanych na rachunek Gminy Radecznica (nr 05 9632 0006 2002 1600 0055 0001) w Banku Spółdzielczym oddział Radecznica oraz w Punkcie Kasowym w Gorajcu-Zagroble od dnia 1.09.2013 nie są pobierane opłaty. 

 

 

 

 

logo2
1300243

Szukaj