Gmina Radecznica

   ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

 

Radecznica, 18.08.2020 r.

ZD.271.10.4.2020

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018. poz. 1986)informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Remont dróg na terenie Gminy Radecznica”

1. Wybrana została oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne „Atos” Eksport-Import Tadeusz Skakuj, ul. Bagienna 45, 23-400 Biłgoraj

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 2. W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

L.p.

nazwa i adres Wykonawcy

przyznana punktacja

kryterium ceny

kryterium okres gwarancji

łącznie

1

PRAKTIBUD – Adam Gwizdała

ul. Sybiraków 6, 22-600 Tomaszów Lubelski

44,09

40,00

84,09

2

Budownictwo Drogowe Piotr Groszek

23-225 Szastarka, Majdan Obleszcze 4

59,33

40,00

99,33

3

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne „Atos” Eksport-Import Tadeusz Skakuj,

ul. Bagienna 45, 23-400 Biłgoraj

60,00

40,00

100

4

Zakład Budowlano-Transportowy „DROGMOST”

Mokre 24D, 22-400 Zamość

49,22

40,00

89,22

5

Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Usługowe Jacek Michałek

ul. Gęsia 27/6, 20-719 Lublin

50,68

40,00

90,68

6

SKUP WŁÓKNA Handel Usługi Bulak Grażyna

Deszkowice Pierwsze 148, 22-448 Sułów

54,14

40,00

95,14

7

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PRIMA-BUD” Andrzej Sobczyk

ul. Wiśniowa 5A, 27-600 Sandomierz

58,60

40,00

98,60

8

Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe „MAWEX” Ewa Matwiejczuk

ul. Rydla 21, 22-400 Zamość

58,38

40,00

98,38

3. W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

4. W postępowaniu nie wykluczona żadnego Wykonawcy.

WÓJT GMINY   

/-/ Marian Szuper

logo2
1477814

Szukaj