WÓJT GMINY                                                                    

RADECZNICA

       Radecznica  dnia 11.08.2020 r.

ZP.6733.7.2.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu że w dniu 11.08.2020 r. zostało wszczęte postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji kompleksu sportowo-rekreacyjnego obejmującego budowę siłowni zewnętrznej, zestawu street workout, 10 miejsc postojowych, przyłącza wodociągowego, oświetlenia terenu na słupach, utwardzenie terenu kostką brukową w postaci ciągu komunikacyjnego, montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, nasadzenia roślinności oraz wymianę ogrodzenia na działce nr ew. 262 w obrębie 0016 Zaburze w gminie Radecznica.

         W związku z powyższym informuję, iż ze złożonym wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Radecznicy ul. B. Prusa 21 pokój nr 8.

 

                                                                                                         WÓJT GMINY  

                                                                                                   /-/ Marian Szuper