POSTANOWIENIE NR 52/2020

 Komisarza Wyborczego w Zamościu I

z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Radecznica

 

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 czerwca2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Komisarz Wyborczy w Zamościu I postanawia, co następuje:

 

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 7 do postanowienia.

 

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Zamościu I oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radecznica.

 

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy

w Zamościu I     

/-/ Piotr Jan Szafrański

Załączniki do postanowienia nr 52/2020 Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 15 czerwca 2020 r.

logo2
1477787

Szukaj