INFORMACJA

 

      Informuje się pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione oraz wyborców indywidualnych, że zgodnie z art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych należy dokonać najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu gminy.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego zm. Uchwałą z dnia 17.02. 2020 r. (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane będą :

1) w Urzędzie Gminy w Radecznicy – do dnia 10 kwietnia 2020 r. (od poniedziałku do piątku) w godzinach 730- 1530 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym nr tel. 84 6826856

2) zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy niezwłocznie przesłać do urzędu pocztą tradycyjną (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

3) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod nr 84 6826856  lub 84 6818001 wew.56.

Druki zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze oraz przez wyborców indywidualnych można pobrać w Urzędzie Gminy w Radecznicy (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym) lub poniżej:

 

 

 

logo2
1477794

Szukaj