Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego, budowie sprawnościowego placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz elem. małej architektury 389
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego, budowie sprawnościowego placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz elem. małej architektury 392
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. budowa ujęcia wody "Gorajec 2" 344
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 487
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji Starosty Zamojskiego nr 452/2020 dla Gminy Radecznica w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej nr 116150L w m. Zaburze 411
Obwieszczenie dot. wszczętego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowa oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr 3200L 388
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji Starosty Zamojskiego nr 415/2020 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej nr 116598L w m. Zaburze 433
OBWIESZCZENIE dot. wydanej decyzji Starosty Zamojskiego nr 386/2020 dla Gminy Radecznica w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi gminnej nr 110109L w m. Zakłodzie 469
Wójt Gminy Radecznica – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Radecznica 512
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie elektroenergetycznych linii kablowych 428
logo2
1258833

Szukaj