Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu nauki, oświaty i wychowania 540
Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej nr 110103L w miejscowości Latyczyn 580
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 613
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej 662
Obwieszczenie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2915L 537
Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego dot. sporządzenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie 627
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o naborze wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 606
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej nr 110109L w miejscowości Zakłodzie 590
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej nr 110103L w miejscowości Latyczyn 540
Obwieszczenie RDOŚ w Lublinie w spr. zawiadomienia o zebranej dokumentacji w trakcie toczącego się postępowania w sprawie wniosku Gminy Radecznica dot. wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Budowa drogi gminnej w m.Zaburze 703
logo2
1166057

Szukaj