Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie ujęcia wody Gorajec 2" 380
Decyzja Starosty Zamojskiego z dnia 10.09.2020 r. w sprawie ustalenia, że działka nr 2093 położona w obrębie Mokrelipie, stanowi mienie gromadzkie 445
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Zaburze 490
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 450
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie elektroenergetycznych linii kablowych oraz stacji transformatorowych i złącz kablowych 380
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie linii oświetlenia przy drodze powiatowej nr 3200L 428
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego kompleksu sportowo-rekreacyjnego obejmującego budowę siłowni zewnętrznej w m. Zaburze 374
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji kompleksu sportowo-rekreacyjnego na działce nr 262 w obrębie 0016 Zaburze 416
OBWIESZCZENIE dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego w miejscowości Latyczyn 381
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa linii kablowej nN w celu zasilenia pawilonu handlowego w miejscowości Radecznica 347
logo2
1258828

Szukaj