Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Decyzja dotycząca braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa ujęcia wody Gorajec 2" 364
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej nN gołej na kablową w celu zasilenia pawilonu handlowego w obrębie 0013 Radecznica 272
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie ujęcia wody Gorajec 2" 310
Decyzja Starosty Zamojskiego z dnia 10.09.2020 r. w sprawie ustalenia, że działka nr 2093 położona w obrębie Mokrelipie, stanowi mienie gromadzkie 362
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Zaburze 399
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 370
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie elektroenergetycznych linii kablowych oraz stacji transformatorowych i złącz kablowych 300
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie linii oświetlenia przy drodze powiatowej nr 3200L 346
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego kompleksu sportowo-rekreacyjnego obejmującego budowę siłowni zewnętrznej w m. Zaburze 301
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji kompleksu sportowo-rekreacyjnego na działce nr 262 w obrębie 0016 Zaburze 338
logo2
1166084

Szukaj