Pokaż # 
Tytuł Odsłony
ZARZĄDZENIE NR 77 /2021 WÓJTA GMINY RADECZNICA z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu. 273
ZARZĄDZENIE NR 72 /2021 WÓJTA GMINY RADECZNICA Z dnia 13 września 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu 222
KOMUNIKAT W SPRAWIE WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA 241
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o wydaniu decyzji 283
OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 r. 314
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie z dnia 09.07.2021 r. 273
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Radecznica i Zaporze na działkach o nr ew.:2133/2 i 174 w obrębie geodezyjnym 0013 Radecznica 235
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Radecznica w 2021 roku 298
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole w miejscowości Latyczyn 216
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Radecznica i Zaporze" 252
logo2
1258850

Szukaj