Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica dot. decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2910L Frampol-Radzięcin-Komodzianka-Latyczyn 1285
Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie zagospodarowania terenu przy Sanktuarium Świętego Antoniego 1221
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADECZNICA z dnia 22.12.2015 r. 1471
Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica z dnia 11.12.2015 1535
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania na które mogą być przyznane dotacje z budżetu gminy 1376
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2903L w km 4+471 - 9+973 w miejscowości Gruszka Zaporska i Zaporze 1426
Obwieszczenie z dnia 24 listopada 2015 r. 1425
Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie świetlicy w miejscowości Dzielce 1246
Program współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok 1438
Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu przy Sanktuarium Świętego Antoniego w Radecznicy 1504
logo2
1300239

Szukaj