Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej 1382
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 1461
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1551
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 r. 1289
OBWIESZCZENIE dot. wszczęcia postępowania wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej zagospodarowanie terenów wokół Klasztoru i Bazyliki 1338
Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica z dnia 1.02.2016 r. 1624
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2016 1284
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica z dnia 12 stycznia 2016 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 1413
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 1323
Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2903L 1349
logo2
1300253

Szukaj