Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1454
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 r. 1217
OBWIESZCZENIE dot. wszczęcia postępowania wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej zagospodarowanie terenów wokół Klasztoru i Bazyliki 1261
Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica z dnia 1.02.2016 r. 1542
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2016 1208
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica z dnia 12 stycznia 2016 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 1347
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 1244
Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2903L 1278
Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica dot. decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2910L Frampol-Radzięcin-Komodzianka-Latyczyn 1220
Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie zagospodarowania terenu przy Sanktuarium Świętego Antoniego 1150
logo2
1190744

Szukaj