Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej oraz budowie słupowej stacji transformatorowej w obrębie Zakłodzie 1200
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 1200
Protokół rozeznania cenowego zamówienia dot. oferty "Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Gminy w Radecznicy, gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury działających na terenie Gminy Radecznica" 1472
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej Sn i NN 1127
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 1232
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radecznica" 1295
Obwieszczenie o wydanie decyzji umarzającej postępowanie administracyjne 1377
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia ulicznego dróg powiatowych nr 2919L i nr 2915L 1144
Konsultacje projektu pn. "Program współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowym oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok" 1366
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia i wystąpieniu do organów współdziałających 1303
logo2
1300243

Szukaj