Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku 1128
Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica z dnia 20.02.2017 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej IV etap wraz z przyłączami w miejscowości Radecznica 1036
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADECZNICA Z DNIA 17 LUTEGO 2017 R. 1337
ZARZĄDZENIE NR 43 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radecznica 1295
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r. 1144
Obwieszczenie Starosty Zamojskiego z dnia 08.02.2017 r. 1352
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2017. 1569
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica z dnia 11 stycznia 2017 r. o otwartym konkursie ofert 1496
OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO o wydaniu decyzji w II instancji w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 1281
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej IV etap wraz z przyłączami w miejscowości Radecznica 1120
logo2
1300259

Szukaj