Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia i wystąpieniu do organów współdziałających 1323
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia i wystąpieniu do organów współdziałających 1197
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Gorajcu-Gorajec-Stara Wieś 1667
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica z dnia 20 maja 2016 r. o przetargu nieograniczonym w formie aukcji - ustnej licytacji na sprzedaż samochodu osobowego będącego własnością Urzędu Gminy w Radecznicy 1226
Informacja o wyniku przetargu 1336
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 1247
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 1268
Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zagospodarowania terenu Klasztoru OO. Bernardynów 1123
Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na kształtowaniu przestrzeni publicznej poprzez budowę amfiteatru 1365
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - działka nr 149, o pow. 0,31 ha zabudowana 1292
logo2
1194488

Szukaj