Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków 1169
Postanowienie Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków 1099
Postanowienie Starosty Zamojskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków 1102
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków 1070
Obwieszczenie Starosty Zamojskiego dot. wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa odcinka drogi gminnej nr 110102L w Zaburze gm. Radecznica 1076
PROGRAM WSPIERANIA RODZINY GMINY RADECZNICA NA LATA 2017-2019 1289
Komunikat Komisarza Wyborczego w Zamościu 1349
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica z dnia 21.02.2017 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej 1279
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku 1098
Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica z dnia 20.02.2017 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej IV etap wraz z przyłączami w miejscowości Radecznica 1012
logo2
1258848

Szukaj