Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 1205
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Radecznicy z dnia 31 marca 2017 roku o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7 1012
Uchwała Nr 3/2017 Gminnej Komisji Wyborczej w Radecznicy z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego bez głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Radecznica zarządzonych na dzień 7 maja 2017 roku w okręgu wyborczym nr 7 1112
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Radecznicy z dnia 29 marca 2017 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do rady Gminy Radecznica w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 7 maja 2017 r. 978
Uchwała Nr 2/2017 Gminnej Komisji Wyborczej w Radecznicy z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie nadania numeru zarejestrowanej liście kandydatów na radnych 1058
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 1131
Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Radecznicy 1138
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Radecznicy 1095
Postanowienie Zarządu Dróg Powiatowych dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków 1026
POSTANOWIENIE GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 1171
logo2
1258825

Szukaj