Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Decyzja w sprawie uznania za mienie grodzkie nieruchomości położonych w Gaju Gruszczańskim 1477
Postanowienie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie tuczarni bezściółkowej na działce o nr ewid. 587/6 w m. Gorajec-Stara Wieś" 1047
Postanowienie w sprawie zawieszenia wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie tuczarni bezściółkowej na działce o nr ew. 587/6 w m. Gorajec-Stara Wieś 941
Postanowienie w sprawie zawieszenia wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1157
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 1273
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 1077
Zawiadomienie dot. zamknięcia odcinka drogi Podlesie Duże - Podlesie Małe 1120
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 1056
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ZAMOŚCIU z dnia 8 maja 2017 r. 1225
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia i wystąpieniu do organów współdziałających 1246
logo2
1258845

Szukaj