Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej nr 110109L w miejscowości Zakłodzie 629
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu nauki, oświaty i wychowania 626
Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej nr 110103L w miejscowości Latyczyn 695
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 702
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej 770
Obwieszczenie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2915L 621
Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego dot. sporządzenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie 719
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o naborze wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 683
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej nr 110109L w miejscowości Zakłodzie 716
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej nr 110103L w miejscowości Latyczyn 607
logo2
1275603

Szukaj