Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transmisyjnej WA-0079 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilającą 636
Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka linii napowietrznej nN wraz z przyłączem na linię kablową zasilanej ze stacji transformatorowej Radecznica 2 599
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu 773
Zawiadomienie o przesunięciu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 2910 L Frampol – Latyczyn (od km 6+881 do km 13+710)” 775
Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka linii napowietrznej nN wraz z przyłączem na linię kablową zasilanej ze stacji transformatorowej 716
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 755
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 2910L Frampol-Latyczyn (od km 6+881 do km 13+710)" 699
Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego 693
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play wraz z wewnętrzną linią zasilającą 811
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 945
logo2
1092299

Szukaj