Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, remoncie oraz zmianie dachu budynku garażowo – gospodarczego na działkach nr ewid. 2131 i 2136/8 w Radecznicy 15
OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Radecznica w 2022 r. 30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 116601L w miejscowości Trzęsiny 30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 2915L Wola Kątecka – Trzęsiny – Czarnystok od km 3+304 do km 4+904" 39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3201L Radecznica – Sułowiec – dr. Powiatowa nr 3011L. o dł. ok. 6,7 km”. 49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej nr 116601L w miejscowości Trzęsiny na działce nr ewid. 442 46
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 2915L Wola Kątecka – Trzęsiny – Czarnystok od km 3+304 do km 4+904" 66
Decyzja Starosty Zamojskiego z dnia 26.04.2022 r. w sprawie ustalenia, że działka nr 3428 o pow. 1,0697 ha położona w obrębie Czarnystok stanowi minie gromadzkie 79
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Radecznica 82
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3201L Radecznica – Sułowiec – dr. Powiatowa nr 3011L. o dł. ok. 6,7 km” 77
logo2
1275596

Szukaj