Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na roboty budowlane polegające na montażu urządzeń i instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych oraz na budynkach i miejscach użyteczności publicznej/gminnej terenie Gminy Radecznica 697
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego "Modernizacja dróg na terenie Gminy Radecznica" 844
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radecznica w okresie od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2017 r." 716
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont drogi w miejscowości Gorajec-Zastawie k. Dziducha dz.nr ew. 1234 od km 0+000 do km 0+220 908
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja drogi Podborcze - Tokarka dz. nr 928 w Gorajcu-Stara Wieś 959
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej 2919L w miejscowości Czarnystok 938
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Radecznica w roku szkolnym 2014/2015 985
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radecznica 991
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Remont dróg na terenie gminy Radecznica - podbudowy tłuczniowe 973
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Remont dróg gminnych na terenie gminy Radecznica - nawierzchnie z płyt żelbetonowych 991
logo2
645084

Szukaj