Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Informacja o złożonych ofertach dot. postępowania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radecznica w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. 468
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa drogi gminnej nr 110102L w miejscowości Zaburze" 593
Informacja o złożonych ofertach dot. postępowania pn."Budowa drogi gminnej nr 110102L w miejscowości Zaburze" 650
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kołowej koparko - ładowarki 659
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2903L na odcinku Zaporze-Nowa Wieś" 708
Informacja o założonych ofertach dot.postępowania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2903L na odcinku Zaporze - Nowa Wieś 644
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania pn. "przebudowa drogi gminnej nr 110106L Podlesie Duże - Podlesie Małe w formule zaprojektuj i wybuduj" 733
Informacja o złożonych ofertach dot. postępowania: Przebudowa drogi gminnej nr 110106L Podlesie Duże – Podlesie Małe w formule „zaprojektuj i wybuduj” 738
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania pn "Utwardzenie dna wąwozu i odwodnienia wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116156L w miejscawości Zaporze gmina Radecznica 653
Informacja o złożonych ofertach dot. postępowania: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116156L w miejscowości Zaporze w gminie Radecznica 638
logo2
645089

Szukaj