Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gorajec-Stara Wieś od km 0+470 do km 0+862" 351
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I KOTŁÓW C.O. OPALANYCH BIOMASĄ NA TERENIE GMINY RADECZNICA" 430
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Gminy Radecznica" 348
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "utwardzenie odcinków dróg na terenie Gminy Radecznica płytami betonowymi" 304
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie chodnika przy drodze nr 2919L 383
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania pn. "utwardzenie odcinków dróg na terenie Gminy Radecznica płytami betonowymi" 401
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania "Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116153L od km 0+772 do km 1+272 w miejscowości Gorajec-Zastawie" 322
Informacja o wyborze oferty dot. postępowania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radecznica" 630
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania "Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych gmin Radecznica i gminy Sułów" 491
Informacja o wyborze oferty dot. postępowania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radecznica w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. 573
logo2
645131

Szukaj