Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Informacja o unieważnieniu postępowania - Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzielce 120
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa części grażowej w budynku remizo-świetlicy w miejscowości Gorajec-Stara Wieś 123
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3200L od km 6+742 do km 7+336 w miejscowości Zaburze 99
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116157L od km 0+062 do km 0+597 w miejscowości Radecznica 101
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Podborcze 113
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorajcu-Stara Wieś 108
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116150L od km 0+480 do km 1+500 i od km 1+760 do km 2+130 w miejscowości Zaburze 108
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utwardzenie odcinków dróg na terenie Gminy Radecznica płytami betonowymi 149
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utwardzenie odcinków dróg na terenie Gminy Radecznica płytami betonowymi 135
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radecznica w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r. 111
logo2
645098

Szukaj