Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 110112L Mokrelipie - Zaburze 98
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzielce 126
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3200L od km 6+225 do km 6+742 w miejscowości Zaburze 106
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Radecznica w ramach projektu "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Radecznica" 114
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Latyczyn 85
UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. przetargu nieograniczonego na Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Radecznica w ramach projektu "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Radecznica" 81
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Radecznica w ramach projektu "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Radecznica" 83
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3200L od km 6+742 do km 7+336 w miejscowości Zaburze 141
Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania pn. "Przebudowa części garażowej w budynku remizo-świetlicy w miejscowości Gorajec-Stara Wieś" 114
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zagospodarowanie terenów przy Urzędzie Gminy w Radecznicy, które zostało wszczęte w dn. 30.08.2019 r. 113
logo2
653068

Szukaj