Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Decyzja Starosty Zamojskiego z dnia 10.09.2020 r. w sprawie ustalenia, że działka nr 2093 położona w obrębie Mokrelipie, stanowi mienie gromadzkie 25
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Zaburze 24
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 39
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie elektroenergetycznych linii kablowych oraz stacji transformatorowych i złącz kablowych 22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie linii oświetlenia przy drodze powiatowej nr 3200L 49
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego kompleksu sportowo-rekreacyjnego obejmującego budowę siłowni zewnętrznej w m. Zaburze 54
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji kompleksu sportowo-rekreacyjnego na działce nr 262 w obrębie 0016 Zaburze 70
OBWIESZCZENIE dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego w miejscowości Latyczyn 52
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa linii kablowej nN w celu zasilenia pawilonu handlowego w miejscowości Radecznica 51
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego, budowie sprawnościowego placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz elem. małej architektury 81
logo2
874034

Szukaj