Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Zaproszenie do składania ofert cenowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową elektroenergetycznej linii kablowej nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Podborcze 370
Zaproszenie do składania ofert cenowych - remont 3 sal lekcyjnych 458
Zaproszenie do składania ofert cenowych - dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Radecznica w okresie od 02.09.2019 r. do dnia 26.06.2020 r. 545
Zawiadomienie o wyborze oferty na wymianę stolarki drzwiowej w budynku świetlicy w Czarnymstoku 473
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z utwardzeniem odcinków dróg płytami betonowymi ażurowymi podwójnie zbrojonymi typu JOMB 482
Zapytanie cenowe - Wykonanie w systemie "zaprojektuj - wybuduj" inwestycji pn. "Przebudowa targowiska w m. Gorajec-Stara Wieś na dz. ozn. nr ewidencyjnymi 1000, 1001, 1002 oraz cz. dz. 1024 w ramach projektu PROW 2014-2020" 424
Zaproszenie do składania ofert cenowych na wymianę stolarki drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnystok 429
Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację drogi gminnej Nr 110114L w miejscowości Podborcze 432
Zawiadomienie o wyborze oferty na opracowanie map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych 442
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Radecznica 684
logo2
925405

Szukaj