Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę wielootworowych żelbetonowych płyt drogowych typu JOMB 338
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie linii napowietrznej NN oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaburze przy drodze gminnej nr 110113L 307
Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę płyt betonowych typu JOMB 458
Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaburze 382
Informacja dot. postępowania "Wykonanie prac remontowych w budynku świetlicy wiejskiej oraz utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzęsiny" 339
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzielce" 478
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z przebudową dróg na terenie Gminy Radecznica 306
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac remontowych w budynku świetlicy wiejskiej oraz utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzęsiny 341
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z przebudową dróg na terenie Gminy Radecznica 400
Zawiadomienie o wyborze oferty na wymianę stolarki okiennej w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Radecznicy 369
logo2
921428

Szukaj