Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Zaproszenie do składania ofert - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z remontem dróg na terenie Gminy Radecznica 155
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup i dostawa 5 szt. laptopów z zainstalowanym systemem Microsoft Windows dla potrzeb realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła 73
Informacja dot. postępowania na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole w m. Latyczyn 86
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH - zakup i dostawę 5 szt. laptopów z zainstalowanym systemem MICROSOFT WINDOWS dla potrzeb realizacji projektu grantowego pod nazwą: Zdalna szkoła 140
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup i dostawa 25 szt. laptopów z zainstalowanym systemem Microsoft Windows dla potrzeb realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła 109
Zaproszenie do składania ofert - wykonanie dokumentacji w ramach realizacji inwestycji: Przebudowy i rozbudowy budynku po byłej szkole w m. Latyczyn 167
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Radecznica w okresie od 02.09.2020 r. do 25.06.2021 r. 113
Zaproszenie do złożenia ofert cenowych - zakup i dostawa 25 szt. laptopów dla potrzeb realizacji projektu grantowego Zdalna szkoła 238
Zaproszenie do składania ofert - Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Radecznica w okresie od 02.09.2020 r. do dnia 25.06.2021 r. 262
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot. zakupu i dostawy laptopów dla potrzeb realizacji projektu grantowego "ZDALNA SZKOŁA" 154
logo2
921428

Szukaj