Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup i dostawa 25 szt. laptopów z zainstalowanym systemem Microsoft Windows dla potrzeb realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła 5
Zaproszenie do składania ofert - wykonanie dokumentacji w ramach realizacji inwestycji: Przebudowy i rozbudowy budynku po byłej szkole w m. Latyczyn 55
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Radecznica w okresie od 02.09.2020 r. do 25.06.2021 r. 33
Zaproszenie do złożenia ofert cenowych - zakup i dostawa 25 szt. laptopów dla potrzeb realizacji projektu grantowego Zdalna szkoła 144
Zaproszenie do składania ofert - Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Radecznica w okresie od 02.09.2020 r. do dnia 25.06.2021 r. 191
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot. zakupu i dostawy laptopów dla potrzeb realizacji projektu grantowego "ZDALNA SZKOŁA" 61
Zaproszenie do złożenia ofert cenowych - zakup i dostawa 25 szt. laptopów dla potrzeb realizacji projektu grantowego Zdalna szkoła 296
Zawiadomienie o wyborze oferty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi gminnej nr 110103L w miejscowości Latyczyn 88
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznych w zakresie budownictwa drogowego 146
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Podborcze 112
logo2
837523

Szukaj