Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Zaproszenie do składania ofert na zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Radecznica 5
Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzielce" 51
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę wielootworowych żelbetonowych płyt drogowych typu JOMB 48
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie linii napowietrznej NN oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaburze przy drodze gminnej nr 110113L 53
Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę płyt betonowych typu JOMB 95
Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaburze 75
Informacja dot. postępowania "Wykonanie prac remontowych w budynku świetlicy wiejskiej oraz utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzęsiny" 72
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzielce" 178
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z przebudową dróg na terenie Gminy Radecznica 76
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac remontowych w budynku świetlicy wiejskiej oraz utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzęsiny 112
logo2
632492

Szukaj