Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Informacja dotycząca godzin pracy Obwodowych Komisji ds. Referendum 899
ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu spisu wyborców 1021
Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Radecznica z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum na terenie Gminy Radecznica w celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym 823
Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum w Gminie Radecznica 996
INFORMACJA O SPORZĄDZENIU AKTU PEŁNOMOCNICTWA 955
Informacja o możliwości zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku 929
Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji ds. referendum dostosowanych do potrzeb odbiorców niepełnosprawnych, o możliwościach gł 810
Informacja dotycząca formy składania wniosków dot.: dopisania do spisu wyborów w wybranych obwodach głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania 760
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 811
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum 1063
logo2
632495

Szukaj