Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie nasadzeń krzewów oraz kwiatów wieloletnich w rabatkach kwiatowych w miejscowości Radecznica 46
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 49
Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Radecznicy 44
Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2903L na odcinku Zaporze - Nowa Wieś" 94
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Radecznicy 87
Postanowienie Zarządu Dróg Powiatowych dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków 45
POSTANOWIENIE GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 83
Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków 69
Postanowienie Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków 69
Postanowienie Starosty Zamojskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków 77
logo2
193027

Szukaj