Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 w obrębie Gorajec" 40
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 16.04.2018 r.; znak WOOŚ.420.10.2018.SM 38
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. 50
Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radecznica, położonej w obrębie Gorajec-Zastawie 83
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie 92
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica z dnia 13.03.2018 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej 131
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku 119
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Radecznica dnia z 8 marca 2018 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2018 93
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica z dnia 8 marca 2018 r. o otwartym konkursie ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 98
logo2
338652

Szukaj