Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Opiniowanie projektu uchwały "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radecznica w 2020 roku" 15
Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej nr 110109L w miejscowości Zakłodzie 61
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu nauki, oświaty i wychowania 65
Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej nr 110103L w miejscowości Latyczyn 52
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 106
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej 126
Obwieszczenie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2915L 128
Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego dot. sporządzenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie 138
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o naborze wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 166
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej nr 110109L w miejscowości Zakłodzie 166
logo2
687319

Szukaj