Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi gminnej nr 110112L Mokrelipie-Zaburze 35
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 76
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 127
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 125
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o otwartym konkursie ofert na realizacja w 2018 roku zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu gminy 150
Konsultacje projektu "Program współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" 119
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 2919L Gorajec-Tereszpol Zaorenda - Górecko Stare - Tarnowola na odcinku w km 0+037 do km 5+837 118
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 164
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia i wystąpienia do organów współdziałających 220
Wójt Gminy Radecznica ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 215
logo2
305383

Szukaj