Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Zaproszenie do składania ofert cenowych "malowanie pokrycia dachowego na budynku remizo-świetlicy w miejscowości Latyczyn 58
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 24
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Gorajcu - Gorajec-Stara Wieś 49
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia i wystąpieniu do organów współdziałających 60
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia i wystąpieniu do organów współdziałających 67
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Gorajcu-Gorajec-Stara Wieś 273
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica z dnia 20 maja 2016 r. o przetargu nieograniczonym w formie aukcji - ustnej licytacji na sprzedaż samochodu osobowego będącego własnością Urzędu Gminy w Radecznicy 91
Informacja o wyniku przetargu 108
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 97
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę kruszywa drogowego z wapienia neogeńskiego 91
logo2
109762

Szukaj