Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Zawiadomienie dot. postępowania pn. "modernizacja drogi nr 116154L w miejscowości Gorajec-Zagroble" 53
Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na dostawę znaków drogowych i informacyjnych wraz z mocowaniem oraz słupków do znaków drogowych zakończonych plastikowym kapturkiem z przeznaczeniem do zamontowania na drogach gminnych na terenie Gminy Radecznica 36
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radecznica" 53
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia i wystąpieniu do organów współdziałających 82
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę kruszywa drogowego z wapienia neogeńskiego spełniającego wymagania normy PN-S 06102:1997 70
Informacja dotycząca postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego ZP.271.8.2017 z dnia 23.03.2017 r. na wykonanie nasadzeń krzewów oraz kwiatów wieloletnich w rabatkach kwiatowych w miejscowości Radecznica 55
Zaproszenie do składania ofert "modernizacja drogi nr 116154L w m. Gorajec-Zagroble" 98
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 85
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - dostawa do siedziby Zamawiającego znaków drogowych i informacyjnych wraz z mocowaniem oraz słupków do znaków drogowych zakończonych "plastikowym" kapturkiem z przeznaczeniem do zamontowania na drogach gminnych 106
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonania nasadzeń krzewów oraz kwiatów wieloletnich w rabatkach kwiatowych usytuowanych w pasie zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem wzdłóż drogi powiatowej nr 3200L (ul. B. Prusa) w miejscowości Radecznica 101
logo2
207398

Szukaj